Ardışık Dönüşümler Sonucu Oluşan Görüntüyü Belirleme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Düzlemsel bir şekilde yapılan ardışık dönüşüm hareketleri öteleme ve yansıma ise dönüşümlerden hangisinin önce yapıldığı önemli değildir. Diğer bir ifadeyle, sıralamanın değişmesi sonucu etkilemez.

Bu interaktif etkinlikte, verilen düzlemsel şekillerin istenen ardışık dönüşüm hareketleri sonucunda oluşan görüntülerini koordinat sistemi üzerinde göstermeniz veya oluşacak şeklin köşe koordinatlarını belirlemeniz beklenmektedir.