Anadolu'da İlk Türk Devletlerinin Kurulması ve Türkiye Selçuklu Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu'nun fethi ile görevlendirilen Selçuklu komutanları Anadolu'ya girdikten sonra çeşitli bölgelere dağılarak daha sonra kendi adları ile anılacak olan Anadolu'daki ilk Türk devletlerini kurdular. Bu devletlerden Saltuklular Erzurum ve çevresinde, Mengücekliler Erzincan ve çevresinde, Danişmentliler Sivas ve çevresinde ve Artuklular da Güneydoğu Anadolu'da kuruldu. Büyük Selçuklu komutanı Süleyman Şah, Bizans’ın elinden İznik’i alarak 1077 yılında Büyük Selçuklulara bağlı Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen komutanlar tarafından kurulan ilk Türk beylikleri ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluş dönemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.