Anadolu Uygarlıkları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Anadolu’dan geçen ticaret yollarına hakim olmak, bu bölgede kurulmuş devletlere büyük zenginlik ve refah getirmiştir. Ayrıca Anadolu’nun iklimi, insan yaşamı için elverişlidir. Doğu-Batı arasındaki ticaret yolu üzerinde olması ve yaşama elverişli koşulları nedeniyle Anadolu, tarih boyunca göç almış ve birçok farklı kültürün yurdu olmuştur. Bu durum, Anadolu'da kurulan uygarlıkların hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır.

Anadolu uygarlıkları ile ilgili konu anlatımında ticaret yollarından, iklim özelliklerine Anadolu’da kurulan uygarlıkların gelişmesinin sebeplerinin neler olduğunu görebilirsiniz.