Ampullerin Seri Bağlanması

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Birden fazla ampulün ya da direncin uç uca eklenerek akımın izleyebileceği tek bir yol meydana getirecek şekilde bağlanmasına seri bağlama denir. Devrede akımın izleyebileceği neredeyse dirençsiz bir yol var ise akımın tamamı bu yoldan geçer ve bu yola da kısa devre denir.

Seri bağlı devrelerin özelliklerinin anlatıldığı bu etkinlikte pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit seri bağlı devreler kurabilir; kurduğunuz devreleri kontrol edebilirsiniz.