Ametallerin Özellikleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Ametaller, oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Katıları kırılgandır ve mat görünür. Elektrik ve ısı iletkenlikleri yok denecek kadar azdır. Elektron alarak anyon olma eğilimindedirler. Hidrojen hariç, periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar. Halojenler ve soy gazlar ametallerin alt gruplarındandır. Soy gazlar kararlı yapıdadır ve kimyasal tepkimeye girmezler.

Ametallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri açıklanır. Periyodik tablodaki yeri gösterilir. Ametallerin alt grupları hakkında bilgi verilir.