Amasya Görüşmeleri'nde Yaşananlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Anadolu'ya söz geçiremediğini düşünen Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin istifa etmek zorunda kalması üzerine yeni hükümet, Ali Rıza Paşa tarafından kurulmuştur. Yeni hükümet,Milli Mücadele hareketi ile işbirliği yapmaktan yana tavır almıştır. Ali Rıza Paşa, Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya'ya göndermiştir. 20 - 22 Ekim 1919 tarihlerinde görüşmeler yapılmış ve Amasya Protokolü imzalanmıştır. Amasya Görüşmeleri ile Milli Mücadele hareketi, Osmanlı Hükümeti tarafından resmen tanınmış ve Temsil Heyeti'nin hukuki durumu ile ilgili tartışmalar son bulmuştur.

1919 yılının Ekim ayında Mustafa Kemal, Salih Paşa, Bekir Sami Bey ve Rauf Bey arasında Amasya’da yapılan görüşmeye yer verilmektedir.