Alıştırmalar - Yoğunluk

Fen Bilimleri - Alıştırma

Bir cismin yüzme ve batma durumunu birim hacimdeki kütle miktarının etkilediği söylenebilir. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Bu alıştırmada yoğunluk kavramı ve yoğunluğun hesaplanması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bu konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.