Alıştırmalar - Yenilikler ve Osmanlı Devleti

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan itibaren bilim ve teknoloji alanında Avrupalı devletleri örnek alarak bazı yenilenme ve ilerleme atılımlarında bulunmuştur.  

Bu alıştırmadaki soruları çözerek XVIII. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde görülen yenilenme ve ilerleme atılımları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.