Alıştırmalar - Yansıma

Matematik - Alıştırma

Bir şeklin verilen bir doğruya göre simetriği, o şekil üzerindeki tüm noktaların doğruya göre simetriği alınarak oluşturulur. 

Bu alıştırmada yansıma ile ilgili soruları yanıtlayarak konuyla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.