Alıştırmalar - Yakıt Türleri

Fen Bilimleri - Alıştırma

Yandığında etrafına ısı enerjisi veren maddelere yakıt adı verilir. Yakıtlar; katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar olmak üzere üç genel grupta toplanır. Enerji kaynakları oluşma şekillerine ve kullanıldıklarında yenilenme sürelerine göre yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak incelenir. Tüketildiğinde yeniden oluşması çok uzun zaman alan enerji kaynakları yenilenemez enerji kaynakları olarak tanımlanır. Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilen enerji ile nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarındandır. Kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanır. Hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji ve Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.

Bu alıştırmada yakıt türleri, yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bu konularla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.