Alıştırmalar - Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

Matematik - Alıştırma

Araştırma sonucu elde edilen verileri göstermek için sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği ve çizgi grafiği gibi istatistiksel veri temsil yöntemlerini kullanabiliriz. Çizgi grafikleri bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini incelemek için uygun grafik türüdür. Her bir veri ayrı sütunda gösterildiği için sütun grafiklerinin incelenmesi kolaydır ve verinin gerçek değeri kolaylıkla görülebilir. Daire grafikleri ise bir değişkenin bir bütün içerisindeki oranını belirlemek için en uygun grafik türüdür.

Bu alıştırmada verilerin uygun gösterimlerle gösterilmesi ile ilgili soruları yanıtlayarak konuyla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.