Alıştırmalar - Üreme Çeşitleri

Fen Bilimleri - Alıştırma

İki farklı bireyden yeni bir canlı oluşmasına eşeyli üreme adı verilir. Tek hücreli ve daha basit yapılı bazı canlılar ise eşey hücresine ihtiyaç duymadan tek bir canlıdan kendisine benzeyen yavrular oluşturabilir. Buna da eşeysiz üreme adı verilir. Eşeysiz üreme; vejatatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon (yenilenme) olmak üzere dört farklı şekilde gerçekleşebilir.

Bu alıştırmada üreme çeşitleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak üreme çeşitleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.