Alıştırmalar - Ülkemizin Yönetim Yapısı

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Ülkemizin merkezi yönetim yapısı yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşmaktadır. Yasama görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme görevini cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu, yargı görevini ise bağımsız mahkemeler gerçekleştirir.

Bu alıştırmada merkezi yönetim yapımızı oluşturan yasama, yürütme ve yargı organlarına, cumhurbaşkanın görevlerine, meclisin görevlerine, başbakan ve bakanlar kurulunu oluşturan bazı bakanlıkların görevlerine dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.