Alıştırmalar - Türklerin Yeni Yurdu Anadolu

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

1071 yılında kazanılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Türkler, bu coğrafyada beylikler ve devletler kurmuş ve uzun süre hüküm sürmüştür. Bu devletlerden en önemlisi olan Türkiye Selçuklu Devleti, Bizans İmparatorluğu'na ve Haçlılara karşı önemli mücadeleler vermiş ve Anadolu'nun Türkleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Bu alıştırmadaki soruları çözerek, Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.