Alıştırmalar - Temel Hak ve Özgürlüklerimiz

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Demokratik yönetimlerde yaşama hakkına, kişi dokunulmazlığı hakkına, din ve vicdan özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerekir.

Bu alıştırmayı çözerek insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.