Alıştırmalar - Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

Matematik - Alıştırma

Tam sayılarla toplama ve işlemi yaparken işleme giren iki sayının işaretleri önemlidir. İki pozitif tam sayının toplamı pozitif, iki negatif tam sayının toplamı ise negatiftir.  Ters işaretli iki tam sayıyı toplarken, pozitif sayının mutlak değeri, negatif sayının mutlak değerinden daha büyük olduğunda işlemin sonucunun pozitif, negatif sayının mutlak değeri, pozitif sayının mutlak değerinden daha büyük olduğunda ise işlemin sonucunun negatif olacağını söyleyebiliriz. İki pozitif tam sayı arasındaki fark hesaplanırken, eksilen çıkandan büyükse farkın işareti pozitif, eksilen çıkandan küçükse farkın işareti negatif olur. İki negatif tam sayının farkı hesaplanırken, eksilenin mutlak değeri çıkanın mutlak değerinden büyükse sonuç negatif, eksilenin mutlak değeri çıkanın mutlak değerinden küçükse sonuç pozitif olur. Ters işaretli tam sayıların farkını hesaplarken, eksilen pozitif, çıkan negatif ise sonuç pozitif, eksilen negatif, çıkan pozitif ise sonuç negatiftir.

Bu alıştırmada tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.