Alıştırmalar - Tam Sayılar ve Tam Sayıları Sıralama

Matematik - Alıştırma

Sayı doğrusunun sağındaki sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar, sayı doğrusunun solundaki sıfırdan küçük sayılara da negatif tam sayılar denir. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar sıfır ile birlikte tam sayıları oluşturur. Negatif tam sayılar sayı doğrusu üzerinde sıfıra yaklaştıkça büyürken, pozitif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça küçülür. Yani, tam sayılar sayı doğrusu üzerinde soldan sağa gittikçe büyür.

Bu alıştırmada tam sayıları karşılaştıracağınız ve bu sayıları sıralayacağınız sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak tam sayıların karşılaştırılması ve sıralanması ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.