Alıştırmalar - Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemleri

Matematik - Alıştırma

Tam sayılarla çarpma işleminde farklı işaretli iki tam sayının çarpımı negatif, aynı işaretli iki tam sayının çarpımı ise pozitiftir.Tam sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme, birleşme ve toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği vardır. Ayrıca,tam sayılarla çarpma işleminde etkisiz eleman 1, yutan eleman ise 0'dır. Yani herhangi bir tam sayının 1 ile çarpımı her zaman sayının kendisi iken, 0 ile çarpımı daima sıfırdır. Tam sayılarla bölme işleminde ise sayıların mutlak değerleri birbirine bölünür. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif bir tam sayı, zıt işaretli iki tam sayının bölümü ise negatif tam sayıdır.

Bu alıştırmada, tam sayılarla çarpma ve bölme işlemi yapmanızı gerektiren sorular bulunmaktadır. Bu soruları çözerek tam sayılarla çarpma ve bölme işlemi yapma ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.