Alıştırmalar - Sosyal Bilgilerin Önemi

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Sosyal bilgiler, bireylerin geçmişini bilen, çevresindeki gelişmelere duyarlı, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olarak yetişmelerine olanak sağlar.

Sosyal bilgilerin önemine ait bilgiler, eşleştirme ve çoktan seçmeli sorular ile sınanmaktadır.