Alıştırmalar - Sesin Soğurulması ve Yalıtım

Fen Bilimleri - Alıştırma

Bir engelle karşılaşan ses dalgaları farklı oranlarda olmak üzere soğurulur, yansıtılır ve emilir. Sesin yüzey tarafından emilmesine de soğurulma adı verilir. Sesin soğurulması sayesinde ortamdaki sesin şiddeti azalır. Maddenin türü değiştikçe sesi soğurma miktarı da değişir. Örneğin strafor, cam yünü gibi maddeler boşluklu yapıları sayesinde daha fazla sesi soğurur. Bu nedenle ses yalıtımı istediğimiz ortamlarda bu tür maddeler tercih edilir. Ses dalgalarının yayılmasını, özelliklerini ve bulundukları ortamla etkileşimini inceleyen bilim dalına da akustik adı verilir.

Bu alıştırmada sesin soğurulması ve yalıtım ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşan soğurulma olayı ve yalıtım ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.