Alıştırmalar - Sesin Madde ile Etkileşimi

Fen Bilimleri - Alıştırma

Ses maddelerin titreşmesi ile oluşur. Sesin yayılması için maddesel bir ortam gerekir. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılırken taneciklerin olmadığı vakumlu ortamlarda yayılmaz. Ses dalgaları bir engelle karşılaştığında dalgaların bir kısmı geldiği ortama geri döner. Bu olaya sesin yansıması adı verilir. Belirli bir mesafe yol alıp engele çarparak geri geldiğinde ikinci bir ses olarak algılanan yankı da sesin yansıması sonucu oluşur.

Bu alıştırmada ses, sesin özellikleri, sesin yansıması, yankı ve sesin yansımasının kullanıldığı uygulamalar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.