Alıştırmalar - Rasyonel Sayılar

Matematik - Alıştırma

İki tam sayının oranı olarak ifade ettiğimiz sayılara rasyonel sayılar ya da oransal sayılar denir. Bir rasyonel sayının pay ve paydasındaki tam sayıların ikisi de pozitif ise rasyonel sayı pozitif, sayılardan herhangi biri negatif ise rasyonel sayı negatiftir. Her tam sayı, paydası 1 olan bir rasyonel sayı olarak ifade edilebilir. Rasyonel sayıları devirsiz veya devirli ondalık gösterimle ifade edebiliriz. Bu işlemi bölme yardımıyla ya da paydayı 10 veya 10’un katları olacak şekilde genişleterek yapabiliriz.

Bu alıştırmada rasyonel sayıları belirleme, ondalık gösterimini yapma ve devirli ondalık açılımları yapma  ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak rasyonel sayılarla ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.