Alıştırmalar - Osmanlı Sınırlarının Genişlemesi

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş olarak sosyal ve ticari açıdan son derece önemli olan İstanbul’u almaya karar verdi. 53 gün süren çarpışmalar sonunda 29 Mayıs 1453’te İstanbul fethedildi ve İstanbul, kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı. İstanbul’un fethinden sonra Ege Adaları, Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ın fethedilmesi Osmanlı sınırlarını genişledi. Yavuz Sultan Selim döneminde ise, Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarının kazanılması ile Osmanlı sınırları daha da genişledi.

Bu alıştırmada; İstanbul’un fethi, Ege adalarının fethi, Amasra’nın alınışı, Sinop’un alınışı, Trabzon’un alınışı, Kırım’ın Osmanlı himayesine girişi, Çaldıran Savaşı, Mercidabık Savaşı ve Ridaniye Savaşı ile ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.