Alıştırmalar - Osmanlı Devleti’nde Ordu

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Osmanlı ordusunda kara kuvvetleri; kapıkulu askerleri ve eyalet askerlerinden oluşuyordu. Kapıkulu askerlerinin merkez gücünü savaşlarda padişahın yanında bulunan yeniçeri ocağı oluştururdu. Osmanlı ordusunda eyalet askerlerinin önemli bir bölümünü tımarlı sipahiler oluşturuyordu.

Bu alıştırmada; Osmanlı Ordusu ile ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.