Alıştırmalar - Osmanlı - Avrupa Etkileşimi

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Osmanlı ve Avrupa devletleri yıllar içinde gerek siyasi gerekse ticari ilişkiler nedeniyle birbirleriyle ilişki içinde bulunmuş ve bu ilişkilerin sonucu olarak birbirlerini birçok alanda etkilemişlerdir.

Bu alıştırmada Osmanlı ile Avrupa devletlerinin birbirlerini hangi alanlarda ve nasıl etkilediği ile ilgili soruları çözerek konu hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.