Alıştırmalar - Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Matematik - Alıştırma

Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya bu ondalık gösterimi çözümleme denir. 

Bu alıştırmada verilen soruları çözerek ondalık gösterimleri çözümleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.