Alıştırmalar - Mutlak Değer

Matematik - Alıştırma

Sayı doğrusunda bir sayının sıfıra olan uzaklığı, bu sayının mutlak değeri olarak adlandırılır. Bir sayının, örneğin 5'in mutlak değerini sayının her iki yanına koyduğumuz çizgilerle gösteririz (Örn:│5│). Mutlak değer başlangıç noktasına olan uzaklığı belirttiğinden, ya 0 ya da 0'dan büyük bir sayıya eşit olur. Başka bir deyişle mutlak değer negatif bir sayıya eşit olamaz.

Bu alıştırmada sayıların mutlak değerlerini bulmanızı gerektiren sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak mutlak değer kavramı ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.