Alıştırmalar - Kurultaydan Meclise

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtılmasından sonra Mustafa Kemal, yeni bir meclisin açılması gerektiğini belirtti. Yeni meclisin açılması için hazırlıklar başladı ve tüm yurtta yeniden seçimler yapıldı. Mustafa Kemal Ankara milletvekili seçildi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açıldı.

Bu alıştırmayı çözerek; İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerindeki devlet yönetiminden Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar Türklerde devlet yönetimi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.