Alıştırmalar - Kitle İletişim Araçların Önemi

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Kitle iletişim araçları, haber vermek, bilgilendirmek başta olmak üzere, insanları eğitmek ve eğlendirmek için de kullanılır.