Alıştırmalar - Kesirlerle Çarpma İşlemi

Matematik - Alıştırma

Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemi, bir doğal sayı kadar bir kesrin toplamını bulmak için ya da bir çokluğun belirtilen kesir kadarını bulmak için yapılabilir. Bir doğal sayı ile bir kesri çarparken önce doğal sayı kesrin payı ile çarpılır. Çarpım paydaya bölünür. Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında sonuç; bu sayıdan büyük, 1’den küçük bir kesirle çarpıldığında ise küçük olur. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulmak için bu iki kesri çarparız. Kesirlerle yapılan çarpma işleminde payların çarpımı, çarpımın payına; paydaların çarpımı çarpımın paydasına yazılır.

Bu alıştırmada kesirlerin çarpma işlemi ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.