Alıştırmalar - Kesirlerle Bölme İşlemi

Matematik - Alıştırma

Kesirlerle bölme işlemi yaparken bölünen kesir ile bölen kesrin pay ve paydasının yer değiştirilmesi ile elde edilen kesir çarpılır. Kesirlerle bölme işlemi yapmanın başka bir yolu da  kesirlerin paydalarını eşitledikten sonra bölünen kesrin payını bölen kesrin payına bölmektir. Bir doğal sayı 1’den küçük bir kesre bölündüğünde sonuç, bu doğal sayıdan büyük; 1’den büyük bir kesre bölündüğünde sonuç, bu doğal sayıdan küçük olur. Tam sayılı kesirlerle bölme işlemi yapılırken öncelikle tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir, sonra bölme işlemi yapılır.

Bu alıştırmada kesirlerle bölme işlemi ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.