Alıştırmalar - Kesirlerin Sıralanması ve Sayı Doğrusunda Gösterimi

Matematik - Alıştırma

Sayı doğrusundaki her bir aralık, bir bütünü temsil eder. Basit kesirler de bir bütünün herhangi bir parçasını temsil ettiği için sayı doğrusunda sıfır ile bir arasında yer alır. Basit bir kesrin sayı doğrusundaki yerini belirlemek için sıfır ile bir sayılarının arası kesrin paydası kadar eş parçalara bölünür. Ardından sıfırdan başlayarak sağa doğru kesrin payı kadar ilerlenir. Sayı doğrusu üzerinde her aralık bir bütünü ifade ettiğinden tam sayılı bir kesrin yerini gösterirken sıfırdan sağa doğru kesrin tam sayı kısmı kadar ilerlenir. Ardından sıradaki bütün, payda kadar eş parçaya bölünür. Son olarak bu eş parçalardan pay kadar olanı işaretlenir. Bileşik kesirleri sayı doğrusunda göstermek için önce her bir bütün kesrin paydası kadar eş parçaya bölünür. Daha sonra sıfırdan başlayarak kesrin payı kadar sağa doğru ilerlenir.

Bu alıştırmada kesirlerin sıralanması ve sayı doğrusunda gösterilmesi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.