Alıştırmalar - Kaynaklar ve İhtiyaçlar

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Ekonomik farklılıkları temelinde, ülkelerin ihtiyaçları üzerinden gerçekleştirdikleri ticarete dış ticaret denir. Bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat, ürün satmasına da ihracat denir.

Bu alıştırmada dış ticaret, ihracat ve ithalata dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.