Alıştırmalar - Kalansız Bölünebilme Kuralları

Matematik - Alıştırma

Herhangi bir doğal sayının 2 ile kalansız bölünebilmesi için sayının birler basamağındaki sayının bir çift sayı olması; 3 ile kalansız bölünebilmesi için sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamının 3 veya 3’ün katı olması; 5 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağındaki rakamın sıfır ya da 5 olması; 9 ile kalansız bölünebilmesi için sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamının 9 veya 9’un katı olması; 4 ile kalansız bölünebilmesi için sayının birler ve onlar basamağında yer alan rakamların oluşturduğu sayının 4 ile kalansız bölünmesi; 6 ile kalansız bölünebilmesi için bu sayının hem 3 ile hem de 2 ile kalansız bölünmesi ve 10 ile kalansız bölünebilmesi için sayının birler basamağındaki rakamın 0 olması gerekir.

Bu alıştırmada 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile kalansız bölünebilme kuralları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bölünebilme kuralları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.