Alıştırmalar - Isı İletkenliği

Fen Bilimleri - Alıştırma

Birbirine temas eden ve farklı sıcaklarda bulunan iki madde arasında sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı akışı olur. Bu aktarım bir enerji türü olan ısının maddenin tanecikleri arasında iletilmesi ile gerçekleşir. Maddelerin ısıyı iletme özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın oluşmasındaki en önemli etken maddelerin tanecikli yapısıdır. Isı; iletim, konveksiyon ve ışıma olmak üzere 3 farklı yolla yayılır.

Isının iletilmesi, maddelerin ısı iletkenlik özellikleri ve ısının yayılma yolları ile ilgili soruların yer aldığı bu alıştırmayı tamamlayarak bu konulardaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.