Alıştırmalar - Geçmişten Günümüze Yerleşme

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

İlk Çağlarda insanlar kendilerini güvende hissetmek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Yerleşik yaşama geçen insanlar yerleşmek için su kenarlarını, iklimi yaşamak için uygun yerleri ve toprağı verimli bölgeleri tercih etmişlerdir. Bu bölgelerde insanlar kendilerine evler yapmaya, tarımla uğraşmaya ve hayvanları evcilleştirmeye başlamışlardır.  

Bu alıştırmada ilk çağlardan günümüze kadar yerleşim yeri seçimi ile ilgili sorular yer almaktadır.