Alıştırmalar - Ekosistemler

Fen Bilimleri - Alıştırma

Ortak atadan gelen ve kendi aralarında verimli döller veren benzer canlılar tür olarak adlandırılır. Bir canlının üreme, besin bulma ve korunabilme gibi yaşam ihtiyaçlarını karşılayabildiği yaşam alanına habitat denir. Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluk popülasyon olarak tanımlanır. Belirli bir bölgedeki canlı popülasyonlarının tamamı ise komüniteyi oluşturur. Belirli bir bölgedeki canlıların çevreleri ile aralarındaki ilişkiler ekosistemi oluşturur. Bir ekosistem canlı ve cansız faktörlerden oluşur. Bitki, hayvan ve mantarlar canlı faktörleri; su, toprak, rüzgar ve güneş ışığı ise cansız faktörleri oluşturur. Ekosistemler genel olarak kara ekosistemi ve su ekosistemi olmak üzere iki gruba ayrılır. Ormanlar, çalılıklar ve çöller kara ekosistemlerine örnek olarak verilebilir. Okyanuslar, denizler, göller, ırmaklar ve dereler ise su ekosistemlerine örnek olarak verilebilir. Kendi besinini kendi üreten canlılara üreticiler denir. Besinlerini dışarıdan hazır alan bu canlılara ise tüketiciler denir. Üreticilerden tüketicilere doğru beslenme ilişkilerinin yer aldığı ve canlılar ile cansızlar arasındaki enerji akışını gösteren yapıya besin zinciri denir. Birbiri ile ilişkili birçok besin zincirinin bir araya gelmesi ile besin ağı oluşur.

Bu alıştırmada tür, popülasyon, ekosistem, besin zinciri ve besin ağı kavramları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplayarak ekosistemler konusundaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.