Alıştırmalar - Doğruya Dikme Çizme

Matematik - Alıştırma

Bir noktadan doğruya çizilen dik doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğru ile dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı bu noktadan doğruya çizilen dikmedir.

Bu alıştırmada bir noktanın bir doğruya en kısa uzaklığını belirleme ve dikme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bir doğruya dikme çizme ve bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığını belirleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.