Alıştırmalar - Devletler Nasıl Gelişir?

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve ipek yolu olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır. Baharat yolu eski çağlarda uzak doğuyu batıya bağlayan ticaret yollarından biriydi. Coğrafi Keşifler sonucunda o zamana kadar ticarette vazgeçilmez taşımacılık yolları olan Baharat Yolu ve İpek Yolu yerini denizlere bıraktı.   

Bu alıştırmadaki soruları çözerek; devletlerin gelişmesinde ticaretin önemi, coğrafi keşiflerin ipek ve baharat yollarını nasıl etkilediği ve yeni kentlerin gelişmesinin nasıl etkilendiği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.