Alıştırmalar - Denizlerdeki Savaşlar

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Preveze Deniz Savaşı, Kıbrıs’ın fethi, İnebahtı Deniz Savaşı ve Girit seferi Osmanlı’nın denizlerde yaptığı savaşlardan bazılarıdır.

Bu alıştırmada; Osmanlı’nın denizlerde yaptığı savaşlar ile ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.