Alıştırmalar - Coğrafi Konum

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Bu alıştırmada coğrafi konum hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak coğrafi konum hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.