Alıştırmalar - Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme

Fen Bilimleri - Alıştırma

Çiçekli bitkilerde çiçek, üreme organıdır. Tam bir çiçekte altı ana kısım bulunur. Bu kısımlar; çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdır.

Bu alıştırmada, çiçekli bitkilerde; üreme, büyüme ve gelişme konusuyla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.