Alıştırmalar - Bilimsel Birikimin Oluşması

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Pusulanın kullanımı, harita tekniklerinin gelişmesi ve okyanusa daha dayanıklı gemilerin yapılması sonucunda denizciler, daha rahat okyanuslara açılmaya başladı. Bu yolculuklar coğrafi keşiflerin başlangıcını oluşturdu. Coğrafi keşifler sonunda doğaya, güzel sanatlara, edebiyata, bilimsel gelişmelere ilgi artmaya başladı. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan bilim, sanat, edebiyat ve felsefe alanlarındaki canlanma; “yeniden doğuş” anlamındaki Rönesans kavramıyla anıldı. Orta Çağ’ın ilk yıllarından itibaren, Haçlı Seferlerindeki başarısızlıklar, coğrafi keşifler ile kilisenin savunduğu bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması ve din adamlarının yetkilerini farklı amaçlarla kullanması Katolik kilisesine duyulan güvenin yitirilmesine sebep oldu. Martin Luther öncülüğünde Katolik kilisesindeki yozlaşmalara karşı, Katolikliği eski haline döndürmeyi amaçlayan bir hareket başlatıldı. Bu harekete “yeniden şekil vermek” anlamına gelen Reform adı verildi.  Rönesans ve Reform hareketlerinin bir sonucu olarak 17. ve 18. yüzyıllarda bilim ve düşünce dünyasında büyük gelişmeler yaşandı. Bu dönem Aydınlanma Çağı olarak adlandırıldı. Aydınlanma Çağı’nın getirdiği bilimsel yenilikler ve modern bilimin gelişimi ile birlikte, teknolojide de gelişmeler görülmeye başlandı. Bu teknolojik gelişmelerin, üretim alanlarına uygulanmasıyla Sanayi İnkılabı’nın temelleri atıldı.

Bu alıştırmada 15–19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.