Alıştırmalar - Atomun Yapısı

Fen Bilimleri - Alıştırma

Atom, merkezde çekirdek ve çekirdeğin çevresini saran elektronlardan oluşur. Çekirdekte protonlar ve nötronlar vardır. Protonlar pozitif elektrik yüklü, nötronlar ise yüksüzdür. Çekirdeğin çevresinde belirli yörüngelerde sabit hızla hareket eden elektronlar, negatif elektrik yüklüdür.

Bu alıştırmada atomun yapısı ile ilgili sorular sorulmaktadır. Soruları çözerek atomun çekirdeği, çekirdeğin temel parçacıkları ve elektronlar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.