Alıştırmalar - Atom Modelleri

Fen Bilimleri - Alıştırma

Bilim insanlarının devam eden çalışmaları sayesinde, geçmişte öne sürülen bazı atom modelleri, zaman içerisinde geçerliliğini yitirmiştir. Bazı atom modellerinin ise eksiklikleri tamamlanarak yeni bir model öne sürülmüştür. Bu durum, modelleri öne süren bilim insanlarının hata yapmış olduğu anlamına gelmez. Bilimsel modeller, gözlenen olguları açıkladığı sürece ve açıkladığı ölçekte geçerlidir.

Bu alıştırmada geçmişten günümüze öne sürülen atom modelleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Soruları çözerek atom modelleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.