Alıştırmalar - Asal Sayılar ve Özellikleri

Matematik - Alıştırma

1’den büyük, 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar denir. Asal olmayan bütün sayıları asal sayıların çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Bu asal sayılar sayının asal çarpanlarıdır. Sayıları asal çarpanlarına ayırmak için kullanılan birden fazla metod vardır. Bunlardan iki tanesi çarpan ağacı ve bölme yöntemidir.

Bu alıştırmada asal sayılar ve asal olmayan sayıları çarpan ağacı veya bölme yöntemini kullanarak asal çarpanlara ayırma ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.