Alıştırmalar - Ampullerin Seri ve Paralel Bağlanması

Fen Bilimleri - Alıştırma

Bir devrede birden fazla ampulün uç uca eklenerek akımın izleyebileceği tek bir yol meydana getirecek şekilde bağlanmasına seri bağlama, ampullerin uçlarının birleştirilip akımın izleyeceği birden fazla yol oluşturacak şekilde bağlanmalarına ise paralel bağlama denir.

Bu alıştırmadaki soruları cevaplayarak seri ve paralel bağlı elektrik devrelerinin özellikleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.