Alıştırmalar - Alan ve Arazi Ölçüleri

Matematik - Alıştırma

Günlük hayatımızda yüzeyleri ölçmeye ihtiyaç duyarız. Yüzeyleri ölçerken alan ölçü birimlerinden yararlanırız. Alan ölçüleri yüzer yüzer büyür, yüzer yüzer küçülür. Bu nedenle bir ölçü birimi bir alt birime çevrilirken 100 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken de 100’e bölünür. Tarla gibi arazileri ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine arazi ölçü birimleri denir. Arazi ölçü birimleri ar, dekar ve hektardır. Dekar, dönüm olarak da adlandırılır. Arazi ölçüleri ise onar onar büyür, onar onar küçülür.

Bu alıştırmada alan ve arazi ölçme birimleri, birimlerin birbirine dönüştürülmesi ve alan ölçme ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.