Alıştırmalar - Akım - Gerilim - Direnç İlişkisi

Fen Bilimleri - Alıştırma

Bir elektrik devresinde bir iletkenin uçları arasındaki gerilim arttıkça iletken üzerinden geçen akım şiddeti de orantılı olarak artar. İletkene uygulanan gerilim ve o iletken üzerinden geçen akım şiddeti arasındaki oran, her zaman sabit kalır. Bu sabit oran da o iletkenin direncini verir. Gerilim, akım ve direnç değerleri arasındaki bu ilişki Ohm Kanunu olarak adlandırılmıştır.

Bu alıştırmadaki soruları cevaplayarak bir iletkene ait gerilim, akım ve direnç değerleri arasındaki ilişki hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilir ve Ohm Kanunu'nun günlük hayat uygulamalarına aşina olabilirsiniz.