Alıştırmalar -  Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri

Matematik - Alıştırma

Daha hızlı ve akıcı bir şekilde toplama işlemi yapmak için toplama işleminin bazı özelliklerinden faydalanırız. Tam sayılarla toplama işleminde toplananların yerlerini değiştirdiğimizde toplamın sonucu değişmez. Üç tam sayı ile yapılan toplama işleminde; ilk iki tam sayının toplamıyla üçüncü tam sayının toplamı, son iki tam sayının toplamıyla ilk tam sayının toplamına eşittir. Mutlak değeri birbirine eşit ters işaretli iki tam sayının toplamı sıfırdır. Bir tam sayının sıfır ile toplamı, bu tam sayıya eşittir.  

Bu alıştırmada toplama işleminin özellikleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak işlem yaparken bize kolaylıklar sağlayan bu özellikler ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.